نام و نام خانوادگی:محمد حسین شفیعی ها
سال تولد:1341
محل تولد: قزوین
محمد حسین شفیعی ها
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران که بیش از سی سال در مدارس و دبیرستان ها و نیز برخی از مراکز آموزش عالی مانند آموزشکده فنی شهید بابایی و پارسیان و.... تدریس داشته ام از دوران انقلاب در فعالیت های مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حضور مستمر داشته ام و مسئولیت های مختلف در آموزش و پرورش معاونت پرورشی و معاونت آموزشکده فنی شهید باباییو مسئولیت گزینش و ... داشته ام و چند سالی در دفتر نمایندگی شورای نگهبان استان مسئولیت داشته ام و در نهایت قریب به ده سال مبیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ام فعالیت های انقلابی و تبلیغی اگر مصداقش باشد در طول دوران پس از پیروزی انقلاب مستمرا در حوزه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حضور داشته ام هم اکنون دبیر استان و عضو شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی هستم