نام و نام خانوادگی:علی شفیعی شاد
سال تولد:1362
محل تولد:قزوین
علی شفیعی شاد
تحصیلات حوزوی مدرس حوزه علمیه قزوین رئیس مرکز علمی فرهنگی شهید آوینی و کانون مسجد سوخته چنار رئیس پایگاه بسیج شهید باریک بین رئیس ستاد نماز جمعه قزوین