نام و نام خانوادگی:علی آذر پور
سال تولد:1360
محل تولد: قزوین
علی آذر پور
×فارغ التحصبل رشته حقوق ×مسئول پایگاه بسیج ×مسئول انجمن جوان کانون رشد ×عضو مشاورین دفتر حمایت حقوقی ایثارگران دادگستری ×مجری شبکه قزوین در برنامه های گفتگو محور ×رئیس انجمن علمی حقوقی دانشگاه تاکستان ×دبیر و روابط عمومی هیات کونگ فو (سبک نیو کونگ فو) ×عضو دبیرخانه حقوق شهروندی کشور(پژوهشگر در زمینه حقوق شهروندی)