نام و نام خانوادگی:سید مهدی سید صادقی
سال تولد:1357
محل تولد:قزوین
سید مهدی سید صادقی
کارشناسی ارشد الهیات گرایش فلسفه دانشگاه امام صادق علیه السلام مدرس دروس معارف دانشگاه مدرس دوره مطالعات فرهنگ تمدن غرب مدرس دوره های بینش مطهر مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین