نام و نام خانوادگی:سید جعفر شهاب زاده
سال تولد:1330
محل تولد: قزوین
سید جعفر شهاب زاده
در قزوین متولد شده ام.لیسانس ریاضی و فوق لیسانس مدیریت فعالیت های اجتماعی و جهاد و.... مدرس دانشگاه دبیر و مدیر نهادهای قزوین