نام و نام خانوادگی:خانم ستوده
سال تولد:1341
محل تولد: قزوین
خانم ستوده
تحصیلات دوره سطح۲ را در حوزه علمیه کوثر قزوین گذراندم دوره ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه در دانشگاه بین المللی امام(ره) گذراندم حدود چهارده سال است که مشغول به مشاوره در حوزه هستم و آموزش ضمن خدمت داریم حدود بیست سال است در حوزه علمیه تدریس دارم بطور پراکنده فعالیت در جهاد سازندگی و شورای نگهبان و کمیته امداد امام(ره) داشتم