نام و نام خانوادگی: حجت الاسلام علی قابل
سال تولد:1328
محل تولد:تربت جام
 حجت الاسلام علی قابل
×از سال ۱۳۴۲وارد حوزه علمیه تربت جام و بعد در حوزه های مشهد و شیراز ×اتمام سطح در قبل ازانقلاب توزیع اطلاعیه های امام وبعضی از کتب که منجربه تحت تعقیب قرارگرفتن ساواک گردیدم ×بعد از انقلاب از بهمن سال ۱۳۶۰ در سازمان تبلیغات گرگان-لرستان سمنان و تهران و..... مشغول به خدمت گردیدم ×ضمناً در کنار مسئولیت سازمان تبلیغات لرستان در عقیدتی شهربانی لرستان و نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی لرستان ×شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و ۱۰ سال مسئولیت دفتر نظارت شورای نگهبان برعهده بنده بوده است