معرفی سخنرانان و راویان

در این صفحه، نام و مشخصاتِ بخشی از سخنرانانِ طرح، به ترتیب سن، تقدیم می‌گردد. برای درخواستِ سخنرانیِ این عزیزان، می‌توانید کاربرگ درخواست سخنرانی را تکمیل فرمایید. هم‌چنین در صورت تمایل به همکاری به‌عنوان سخنران، لطفاً گزیده‌ای از سوابق و زندگی‌نامه خود را به نشانی Revayat57@gmail.com ارسال فرمایید.

حجت الاسلام علی قابل
سید جعفر شهاب زاده
علی محمد زمانی
محمد ابراهیم اسدی
مجید شکوه فر
محمد حسین شفیعی ها
خانم ستوده
کاظم زمانی